Uudised


Laagri gümnaasiumi ja spordihoone arhitektuurivõistlus, III preemia

Laagri gümnaasiumi ja spordihoone arhitektuurivõistlus, III preemia

Võistlustöö seab esikohale kaasaegse õpikeskkonna loomise. Keskkooli õpikeskkond on kontseptuaalselt ja ka ruumiliselt astunud lähemale sellele, kuidas varem võis ette kujutada ülikooli. Ruum, kus kasutaja vabadused ja võimalused on suuremad, aga sellega seoses on suurem ka vastutus.

Ruumi iseloomustavad märksõnad:

–VAIM JA KEHA. Arengu tagamiseks on vajalik eri tegevuste sünergia ja tasakaal. Võistlusülesandele toetuvalt pakub töö välja ruumi, mis kutsub õppimisele ja liikumisele. Krunti läbiv kergliiklustee...

Loe lisaks »